Stoornissen en problemen bij meisjes

Autisme, ADHD, gedragsproblemen, lange tijd werd aangenomen dat vooral jongens last hebben van deze stoornissen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat ADHD, autisme en gedragsproblemen vaker dan gedacht ook bij meisjes voorkomen. Toch worden deze stoornissen bij meisjes vaak niet (goed) herkend. Met alle gevolgen van dien.

Een van de mogelijke redenen dat deze stoornissen minder snel bij meisjes worden opgemerkt, is dat ze bij meisjes vaak anders tot uiting komen. Over het algemeen neigen meisjes wat meer tot internaliseren (wat kan leiden tot angst, depressie en een laag zelfbeeld) en jongens tot externaliseren (wat leidt tot agressief en opstandig gedrag).

Tijdens het congres gaan deskundige sprekers in op stoornissen bij meisjes als autisme, ADHD, depressie, angst en gedragsproblemen. Is er bij meisjes sprake van ander gedrag, zijn er andere uitingsvormen, andere symptomen? En zo ja, hoe komt dit? Wat weten we over de ontwikkeling van het brein en de invloed van hormonen? Hoe kunnen we stoornissen bij meisjes eerder signaleren? En vooral, wat kunnen we doen om hen te helpen?

Programma

Programma
Vanaf 9.00 uur bent u welkom voor koffie en registratie
 
09.45 – Welkom door dagvoorzitter dr. Els Blijd-Hoogewys
09.55 – Brein en hormonen bij meisjes – dr. Lara Wierenga
10.50 – Autisme bij meisjes – dr. Els Blijd-Hoogewys
11.45 – Koffiepauze
12.05 – ADHD bij meisjes – dr. Annabeth Groenman
13.00 – Lunch
14.00 – Depressie en angst bij meisjes – dr. Sanne Rasing
14.55 – Theepauze
15.20 – Gedragsproblemen bij meisjes – dr. Helena Oldenhof
16.15 – Borrel

Brein en hormonen bij meisjes

dr. Lara Wierenga

Brein en hormonen bij meisjes

Sommige stoornissen komen vaker voor bij meisjes dan bij jongens, zoals depressie en angststoornissen. Ook kunnen de symptomen tussen meisjes en jongens verschillen. Wat opvalt is dat stoornissen die frequenter voorkomen bij meisjes vaak in de puberteit voor het eerst tot uiting komen. Waar komen deze verschillen tussen jongens en meisjes vandaan? Wat is de rol van hormonen hierin? De hersenwetenschappen houden zich al jaren bezig met de effecten van geslacht op het brein. Maar pas recent wordt er meer aandacht besteed aan hoe deze verschillen wel (of niet) gerelateerd zijn aan gedragsverschillen.

In haar presentaties neemt Lara Wierenga je mee in het recente onderzoek naar geslachtsverschillen in het brein en de effecten van hormonen op het ontwikkelende brein.

Autisme bij meisjes

dr. Els Blijd-Hoogewys

Autisme bij meisjes

Autistische kinderen hebben moeite met sociale interactie en communicatie. Zij hebben daarnaast beperkte repetitieve gedragspatronen. Bij meisjes wordt het autisme nog vaak niet of pas heel laat herkend. Dit komt onder andere omdat hun autisme er op het eerste gezicht anders of zelfs subtieler uit kan zien dan bij jongens, bepaald gedrag gemaskeerd kan zijn, zij een groot verschil in gedrag kunnen laten zien tussen thuis en elders, en hun omgeving maar ook professionals vaak een andere verklaring geven voor de aanwezige autismekenmerken. Deze meisjes blijven daardoor verstoken van een autismediagnose en krijgen niet de passende hulp. Er kan dan allerlei bijkomende psychische, emotionele en lichamelijke problematiek ontstaan en deze meisjes kunnen zelfs helemaal vastlopen in hun ontwikkeling.

In haar presentatie staat Els Blijd-Hoogewys stil bij hoe autisme wel herkend kan worden bij deze meisjes en hoe we hierop in de begeleiding/behandeling kunnen inspelen.

ADHD bij meisjes

dr. Annabeth Groenman

ADHD bij meisjes

Bij ADHD wordt toch nog vaak gedacht aan dat rondrennende, drukke jongetje. ADHD komt echter niet alleen maar bij jongens voor, ook meisjes kunnen ADHD hebben. Bij meisjes wordt ADHD vaak later pas herkent. Deze late herkenning van ADHD kan ervoor zorgen dat het niet tijdig behandeld wordt. Dit kan op lange termijn voor veel negatieve uitkomsten, zoals psychische problemen, en problemen in bijvoorbeeld relaties en werk zorgen.  Het is dus van groot belang dat ADHD ook bij meisjes goed en tijdig herkend wordt.

Er bestaat ook veel misinformatie over ADHD bij meisjes. In haar presentatie zal Annabeth Groenman stil staan bij wat waarheden en wat mythes zijn over ADHD bij meisjes.

Depressie en angst bij meisjes

dr. Sanne Rasing

Depressie, angst en suïcidaliteit bij meisjes

Somberheid, angst en depressieve symptomen komen veel voor bij jongeren. De problematiek is gerelateerd aan problemen op sociaal vlak, schoolprestaties en aan problemen in gezondheid. Deze klachten hebben een grote impact op het (verdere) leven van een jongere, maar op deze leeftijd zijn het ook een belangrijke risicofactoren voor suïcide. Ondanks dat het bekend is dat symptomen toenemen gedurende de adolescentie, is het moeilijk om de problematiek te signaleren. Vroegsignalering en preventie is noodzakelijk.

STORM is een netwerkinterventie waarin onderwijs, GGD, jeugdgezondheidszorg en jeugd-ggz samenwerken. STORM bestaat uit verschillende componenten: 1) universele preventie om stigma te verminderen en hulpzoekend gedrag te bevorderen, 2) creëren van een veiligheidsnet door docenten en mentoren te trainen als gatekeeper, 3) vroegsignalering van depressieve symptomen en suïcidale gedachten en gedrag door de GGD, en 4) geïndiceerde preventie voor jongeren met verhoogde symptomen. Een intensieve samenwerking tussen onderwijs en zorg is noodzakelijk om mentale gezondheid te bevorderen.

In haar presentatie gaat Sanne Rasing in op depressie, angst en suïcidaliteit bij jongeren, hoe STORM kan worden ingezet en wat dit voor jongeren kan doen. Daarbij staat zij specifiek stil hoe deze problematiek bij meisjes speelt.

Gedragsproblemen bij meisjes

dr. Helena Oldenhof

Gedragsproblemen bij meisjes

Ernstige gedragsproblemen komen minder vaak voor bij meisjes dan bij jongens. Wanneer ze toch voorkomen, is het beeld meestal ernstiger en complexer. Gedragsproblemen uiten zich bij meisjes soms ook in een andere vorm dan bij jongeren, waardoor ze soms niet worden opgemerkt. Wanneer de gedragsproblemen wel duidelijk zichtbaar zijn, komt het voor dat andere bijkomende problemen, zoals angst- en stemmingsklachten, gemist worden.

In haar presentatie geeft Helena Oldenhof een beschrijving van gedragsproblemen bij meisjes en gaat zij in op wat we uit recent onderzoek weten over de onderliggende neurobiologie bij deze groep en wat dit betekent voor de behandeling en bejegening.

visibility Klik op een presentatie voor de samenvatting.

Online-congres

De presentaties van dit congres worden online aangeboden.

Na inschrijving ontvangt u – op werkdagen – binnen 24 uur een email met de inloggegevens.

U kunt de presentaties daarna zes weken lang, op een zelfgekozen moment en in uw eigen tempo bekijken.

U hoeft dus niet het gehele congres in een dag te volgen.

Sprekers

dr. Els Blijd-Hoogewys

Els Blijd-Hoogewys is klinisch psycholoog en psychotherapeut (cognitief gedragstherapeut VGCt en groepspsychotherapeut NVGP). Ze is als behandelinhoudelijk manager verbonden aan INTER-PSY te Groningen. Els is voorzitter van de Female Autism Network of the Netherlands (FANN) en van CASS18+.

dr. Annabeth Groenman

Annabeth Groenman is als universitair docent werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en Accare in Groningen. Ze doet onderzoek naar de verschillen tussen meisjes en jongens met ADHD, en naar de behandeling van ADHD en gedragsproblemen.

dr. Helena Oldenhof

Helena Oldenhof is gepromoveerd aan het Amsterdam UMC op een onderzoek naar meisjes die ernstig antisociaal gedrag vertonen. Op dit moment is ze werkzaam bij Levvel als psychotherapeut in opleiding.

dr. Sanne Rasing

Sanne Rasing is senior onderzoeker bij het Depressie Expertise Centrum Jeugd van GGZ Oost Brabant en als post-doc werkzaam bij Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar depressie- en suïcidepreventie op scholen en naar e-healthbehandeling bij depressieve adolescenten.

dr. Lara Wierenga

Lara Wierenga is universitair docent bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zicht op de vraag hoe de hersenen groeien en wat dit betekent voor de ontwikkeling van gedrag.

Accreditatie

Doelgroep

Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met stoornissen en problemen bij meisjes.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO) en klinisch (neuro)psychologen (FGzPt). Jeugdprofessionals kunnen vanwege de accreditatie bij NVO/NIP hun deelname ook opvoeren bij de SKJ.

Klik hier om het toegekende aantal punten te zien.

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Toegekende accreditatie
  • De FGzPt heeft het congres geaccrediteerd met 5 punten in het kader van de herregistratie van klinisch (neuro)psychologen.
  • NIP K&J en NVO OG hebben het congres als volgt geaccrediteerd:
    > herregistratie: 5 punten
    > opleiding – diagnostiek: 0,5 punt
    > opleiding – behandeling: 1,5 punten
    > opleiding – overig taken: 0,5 punten

Voorwaarden

Voor sommige registers geldt als een van de voorwaarden voor accreditatie van een online-scholing een kennistoets na afloop. Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij deze registers kunt u daarom na het bekijken van de presentaties een online-toets maken. Met het met goed gevolg afronden van de toets kunt u een deelnamebewijs ontvangen en wordt uw deelname – indien van toepassing – opgevoerd bij de registers waar accreditatie is aangevraagd.

Daarvoor hebben we ook uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw deelname helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.

Deelname

Online-deelname

U kunt de onlinepresentaties op een zelfgekozen moment, afzonderlijk en in uw eigen tempo bekijken. U hoeft dus niet het gehele congres in een dag te volgen. De presentaties zijn na ontvangst van de inloggegevens zes weken lang beschikbaar.

Na inschrijving ontvangt u – op werkdagen – binnen 24 uur een email met inloggegevens. U ontvangt daarbij ook een link om de handouts van de presentaties downloaden.

Deelname aan het congres kost € 275,-.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

Adres en route

Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4-6
3526 KV Utrecht

Auto
Van der Valk Hotel Utrecht ligt aan de A12. Neem afslag 17 (Utrecht/Jaarbeurs/Kanaleneiland).

Parkeren kan tegen gereduceerd tarief (€ 5,-) in de parkeergarage.

OV vanaf Utrecht CS
• Buslijnen: 65 (Richting Vianen), 74 (Richting Vianen) en 77 (Richting Nieuwegein)
• Sneltramlijnen: 60 en 61 (Richting IJsselstein of Nieuwegein)

Uitstappen bij Kanaleneiland Zuid.

Kijk voor meer informatie op: www.vandervalkhotelutrecht.nl

Annuleren

Door u aan te melden, gaat u een betalingsverplichting aan. Annuleren is mogelijk totdat de inloggegevens zijn verstuurd. U annuleert door een email te sturen aan info@11congressen.nl. Als de inloggegevens zijn verzonden, is annuleren niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.