Emotieregulatie bij jongeren met autisme

Veel jongeren met autisme hebben moeite met emotieregulatie. Ze worden vaak boos of raken gefrustreerd, waardoor ze – meestal onbedoeld – agressief kunnen reageren of ruzie krijgen. Of ze trekken zich juist terug en vermijden contact met de mensen om hen heen.

De oorzaak van hun boosheid en frustratie is – net als bij jongeren zonder diagnose – een unieke combinatie van persoonlijkheid, temperament en ervaringen uit het verleden. Maar vaak spelen ook autisme-specifieke oorzaken een rol. Zoals overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels, communicatieproblemen, moeite met schakelen en flexibel zijn, en het niet los kunnen laten van gedachtes over onrechtvaardigheid.

In de workshop op 21 september 2023 laat Jeroen Bartels zien hoe je jongeren met autisme kunt helpen om beter om te gaan met boosheid, onrecht en frustratie. Daarbij wordt o.a. ingegaan op: indicatiestelling, herkennen en reguleren van lichamelijke signalen van boosheid, cognitieve interventies, oplossingsvaardigheden en het systemisch opstellen van een signaleringsplan bij jongeren met autisme.

Tijdens de workshop is er volop ruimte voor inbreng van casuïstiek van deelnemers en het bespreken van valkuilen en dilemma’s.

Programma

13.15

Inlog en inloop

13.30

Achtergrond: Inleiding, theorie en ervaringen uit de klinische praktijk

Aan de slag: Praktisch oefenen en bespreken van casuïstiek

16.45

Einde

Leerdoelen

Na het volgen van deze interactieve online-workshop:

  • heeft u inzicht in het ontstaan van emotieregulatieproblemen bij jongeren met autisme;
  • herkent u de mogelijkheden en valkuilen bij de behandeling van emotieregulatieproblemen bij deze doelgroep;
  • kent u de specifieke aandachtspunten bij het toepassen van behandeltechnieken bij jongeren met ASS;
  • en bent u op de hoogte van en heeft u geoefend met een aantal cognitief gedragstherapeutische behandeltechnieken en communicatieve vaardigheden om goed af te stemmen op jongeren en ze een stap verder te helpen op het gebied van zelfregulatievaardigheden.

Online-workshop

Deze workshop wordt op donderdag 21 september 2023 online gegeven.

Deelnemers ontvangen van tevoren inloggegevens om deel te nemen.

Spreker

Jeroen Bartels

Jeroen Bartels is gz-psycholoog en werkt met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en zelfcontroleproblemen. Hij was verbonden aan De Bascule Kinder- en jeugdpsychiatrie en Voorzet Behandeling voor volwassenen. Momenteel werkt hij als behandelaar binnen de hulpverlening wisselend in Spanje en Nederland en als docent bij verschillende nascholingsorganisaties.

Accreditatie

Doelgroep

Hulpverleners die in hun werk in aanraking komen met jongeren met een autismespectrumstoornis en emotieregulatieproblemen. Zoals kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, gz-psychologen, therapeuten, sociaal pedagogisch hulpverleners, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, ambulant begeleiders, intern begeleiders, coaches, autismespecialisten.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP) en orthopedagogen (NVO). Jeugdprofessionals kunnen vanwege de accreditatie bij NVO/NIP hun deelname ook opvoeren bij de SKJ.

Accreditatie

NIP K&J en NVO OG hebben de workshop als volgt geaccrediteerd:

  • herregistratie: 4 punten
  • opleiding – behandeling: 1,5 punt
  • opleiding – diagnostiek: 0,5 punt

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij bovenstaand register hebben we uw registratienummer nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer doorgeven. Het is belangrijk dat u een (correct) registratienummer doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en de betreffende bijeenkomst naar info@11congressen.nl.

Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is deelname verplicht.

Deelname

Online-deelname

Deelname aan de interactieve online-workshop kost € 139,-. U ontvangt de inloggegevens een paar dagen van tevoren per email.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

20% korting*

Bij inschrijving ontvangt u een kortingscode waarmee u het boek Zelfregulatie bij jongeren met autisme van Jeroen Bartels met 20% korting bij Hogrefe Uitgevers kunt bestellen.

Verzending is gratis.

Meer informatie over hoe u het boek kunt bestellen, ontvangt u bij inschrijving. Klik op het omslag voor meer informatie over het boek.

(* Als u het boek van Jeroen Bartels al heeft, kunt u de korting ook voor een ander boek van Hogrefe Uitgevers gebruiken.)

Annuleren

Annuleren is mogelijk tot 4 weken voor de workshop. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan wel € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten.

Korter dan 4 weken voor de workshop is het helaas niet meer mogelijk om te annuleren en is het gehele inschrijfbedrag verschuldigd. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie wordt gemeld.