Werkzame elementen en effectieve interventies

Uit recent onderzoek blijkt – gelukkig – dat het aantal kinderen en jongeren met mentale problemen iets afneemt. Toch ervaart nog ongeveer een derde psychische klachten. Dat is niet alleen zorgwekkend voor kinderen en jongeren van nu, maar problemen op jonge leeftijd zijn vaak ook een voorbode voor problemen op latere leeftijd.

DOEN WAT WERKT
Het is dus van belang om tijdig en effectief hulp te bieden. Gelukkig zijn er ook talloze behandelopties voor handen. Maar welke werken? En wanneer zet je die in?

Onlangs zijn de multidisciplinaire richtlijnen Angst- en dwangstoornissen en Depressie herzien, evenals de richtlijn Effectieve interventies LVB.

Tijdens het congres delen deskundige sprekers hun inzichten over werkzame elementen en effectieve interventies voor de behandeling van ADHD, angst, delinquent gedrag, depressie en LVB.

In 5 praktische presentaties – gebaseerd op jarenlang onderzoek, betrokkenheid bij de totstandkoming van (recente herzieningen van) richtlijnen én praktijkervaring – gaan zij in op de vraag wat werkt en wanneer.

Programma

Implementatie van effectieve interventies voor kinderen met ADHD

dr. Tycho Dekkers

Implementatie van effectieve interventies voor kinderen met ADHD

Meer info volgt z.s.m.

Preventie en behandeling van angst bij kinderen en jongeren

prof.dr. Maaike Nauta

Preventie en behandeling van angst bij kinderen en jongeren

Meer info volgt z.s.m.

Effectieve interventies voor jongeren delinquent gedrag

prof.dr. Jessica Asscher

Effectieve interventies voor jongeren met delinquent gedrag

Meer info volgt z.s.m.

Effectieve interventies voor jongeren met stemmingsproblemen

dr. Yvonne Stikkelbroek

Effectieve interventies voor jongeren met stemmingsproblemen

Meer info volgt z.s.m.

Effectieve interventies bij kinderen en jongeren met LVB

prof.dr. Xavier Moonen

Effectieve interventies bij kinderen en jongeren met LVB

Gebaseerd op een schatting van het SCP hebben ongeveer 1.4 miljoen mensen, waaronder ten minste 280.000 kinderen, licht verstandelijke beperkingen (LVB) of functioneren voor langere of kortere tijd op dat niveau. In zijn presentie gaat Xavier Moonen in op de volgende vragen: wat zijn LVB, hoe worden ze geclassificeerd, waarom hebben kinderen en jongeren LVB en wat zijn de belangrijkste kenmerken van hun LVB?

Vervolgens wordt ingegaan op effectieve manieren die gebruikt kunnen worden om in het dagelijkse leven en in therapeutische situaties om te gaan met kinderen en jongeren met LVB. Deze effectieve manieren zijn onderbouwd met kennis gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De richtlijn effectieve interventies LVB, die zich speciaal richt op kinderen en jongeren, is onlangs vernieuwd en zal in de presentatie worden toegelicht.

Belangrijk daarnaast in de omgang met kinderen en jongeren (en hun ouders) met LVB is het aanpassen van het taalgebruik. In de presentatie zal ingegaan worden op de methode ‘Taal voor allemaal’ en het daarop gebaseerde onderzoek. Tot slot is er ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

visibility Klik op een presentatie voor de samenvatting.

Fysieke deelname

U kunt op locatie deelnemen op DINSDAG 15 OKTOBER in Van der Valk Hotel Veenendaal.

Programma

Vanaf 9.00 uur bent u welkom voor koffie en registratie

09.30 – ADHD – Tycho Dekkers

10.30 – Angst – Maaike Nauta

11.25 – Koffiepauze

11.50 – Delinquent gedrag – Jessica Asscher

12.45 – Lunch

13.45 – Stemmingsproblemen – Yvonne Stikkelbroek

14.40 – Theepauze

15.05 – LVB – Xavier Moonen

16.00 – Einde

Online deelname

Volgt u het congres liever online? De presentaties zijn vanaf 1 november 2024 beschikbaar.

In de online-versie heeft u 8 weken toegang tot de presentaties. U hoeft het congres dus niet in een dag te volgen.

Sprekers

dr. Tycho Dekkers

Tycho Dekkers werkt als senior onderzoeker bij Accare en als gz-psycholoog en expertise-coördinator ADHD bij Levvel. Zijn onderzoek richt zich op de effectiviteit van psychosociale interventies voor kinderen met ADHD en/of gedragsproblemen. En hij is voorzitter van de erkenningscommissie van de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi.

prof.dr. Maaike Nauta

Maaike Nauta is hoogleraar klinische psychologie bij Accare en de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkt als onderzoeker en gz-psycholoog bij Accare in het team Dwang, Angst en Stemmingsstoornissen en is verbonden aan DARE (Dwang en Angst Research) van het Child Study Center.

prof.dr. Jessica Asscher

Jessica Asscher is forensisch orthopedagoog en hoogleraar Forensische Orthopedagogiek aan de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Ze is gespecialiseerd in jeugdcriminaliteit en onderzoekt de effectiviteit van interventies binnen jeugdhulp, en hoe deze interventies verbeterd kunnen worden.

dr. Yvonne Stikkelbroek

Yvonne Stikkelbroek is als klinisch psycholoog/senior onderzoeker werkzaam bij het Depressie Expertise Centrum Jeugd van GGZ Oost Brabant. Tevens is zij als docent en onderzoeker verbonden aan het departement Child Adolescent Studies van de Universiteit Utrecht

prof.dr. Xavier Moonen

Xavier Moonen is orthopedagoog en gz-psycholoog en bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam, bijzonder lector ‘inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen’ aan de Zuyd Hogeschool Heerlen en beleidsadviseur bij Koraal Sittard.

Accreditatie

Doelgroep

Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, verpleegkundig specialisten, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren met psychische problemen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP), orthopedagogen (NVO) en klinisch (neuro)psychologen (FGzPt). Jeugdprofessionals kunnen vanwege de accreditatie bij NVO/NIP hun deelname ook opvoeren bij de SKJ.

Accreditatie
  • De FGzPt heeft de accreditatie-aanvraag in beoordeling.
  • NIP K&J en NVO OG hebben de accreditatie-aanvraag in beoordeling.

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Voorwaarden

Voor sommige registers geldt als een van de voorwaarden voor accreditatie van een online-scholing een kennistoets na afloop. Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij deze registers kunt u daarom na het bekijken van de presentaties een online-toets maken.

Met het met goed gevolg afronden van de toets kunt u een deelnamebewijs ontvangen en wordt uw deelname – indien van toepassing – opgevoerd bij de registers waar accreditatie is aangevraagd.

Daarvoor hebben we uw registratienummer(s) nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer(s) doorgeven. Het is belangrijk dat u (correcte) registratienummer(s) doorgeeft, anders kunnen we uw deelname helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en het betreffende congres naar info@11congressen.nl.

Deelname

Fysiek

U kunt op locatie deelnemen op DINSDAG 15 OKTOBER in Van der Valk Hotel Veenendaal.

Programma

Vanaf 9.00 uur bent u welkom voor koffie en registratie

09.30 – Trauma – Rik Knipschild

10.30 – Angst – Maaike Nauta

11.25 – Koffiepauze

11.50 – Stemmingsproblemen – Yvonne Stikkelbroek

12.45 – Lunch

13.45 – Gedragsproblemen/ADHD – Tycho Dekkers

14.40 – Theepauze

15.05 – LVB – Xavier Moonen

16.00 – Einde

Adres en route

Van der Valk Hotel Veenendaal

Bastion 73 | 3905 NJ Veenendaal

Auto

Van der Valk Hotel Veenendaal ligt direct aan de A12 en is ideaal bereikbaar met de auto. Bovendien parkeert u bij Van der Valk Hotel Veenendaal gemakkelijk en gratis in de ruime parkeergarage.

Openbaar vervoer

Van der Valk Hotel Veenendaal ligt op slechts 5 minuten loopafstand van station Veenendaal-De Klomp.

Bussen en treinen stoppen op dit station. Kijk voor meer informatie op: www.hotelveenendaal.com

Online

U kunt er ook voor kiezen om in plaats van live deel te nemen de presentaties op een later tijdstip online te volgen.

Vanaf 1 november zijn de onlinepresentaties beschikbaar. U kunt ze acht weken lang op een zelfgekozen moment en in uw eigen tempo bekijken. U hoeft in dat geval dus niet het gehele congres in een dag te volgen.

De inloggegevens worden een paar dagen van tevoren gemaild.

Kosten

Schrijf u snel in en maak gebruik van het speciale vroegboektarief van € 245,-.

Vanaf 1 september geldt het reguliere tarief van € 279,-.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

20%

Bij aanmelding ontvangt u een kortingcode van 20%. Hiermee kunt u een boek naar keuze kopen via de website van Hogrefe Uitgevers.

Verzending is gratis.

Annuleren

Annuleren is mogelijk tot 4 weken voor de bijeenkomst. Dit dient per mail te gebeuren. Er worden dan alleen € 45,- administratiekosten in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten.

Korter dan 4 weken van tevoren kunt u niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd. Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren per mail aan de organisatie wordt gemeld.

Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.