Autisme en verslaving bij (jong)volwassenen

Uit onderzoek blijkt dat mensen met autisme een verhoogde kans op verslavingsproblemen hebben. Gebruik van alcohol en cannabis komt het meest voor, maar ook verslavend gedrag als gamen en gokken komt geregeld voor.

Een reden voor de verhoogde kans kan zijn dat mensen met autisme meer stress ervaren. Het kost hen veel energie om zich aan te passen aan een maatschappij die niet op hen is gericht. Middelengebruik, gokken of gamen kunnen een functie krijgen in het omgaan met overprikkeling, onbegrip en afwijzing. Hoewel dit in eerste instantie lijkt te werken, levert het op lange termijn echter juist meer problemen en stress op.

In deze workshop wordt de focus gelegd op het begrijpen van de leefwereld van mensen met autisme en hoe stress bij deze doelgroep vaker tot verslavend gedrag leidt. Door te onderzoeken waar de stress vandaan komt en hoe je die anders kunt aanpakken, vergroot je de kans om de verslaving te doorbreken.

In heldere stappen leggen Marc Bosma en Johan van Zanten uit hoe (jong)volwassenen met autisme met een verslaving geholpen kunnen worden om meer grip te krijgen op hun gebruik en/of verslavingsgedrag én op de onderliggende stress.

Programma

13.15

Inlog en inloop

13.30

Interactieve online-workshop

16.30

Einde

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop:

  • heeft u zicht op de achtergronden en mogelijke functies van middelengebruik en verslaving bij mensen met autisme
  • heeft u geleerd hoe u middelengebruik en verslavingsproblematiek bespreekbaar kunt maken
  • heeft u kennis genomen van interventies waarmee mensen grip kunnen krijgen op hun middelengebruik of verslavingsgedrag én op de onderliggende stress
  • weet u hoe en wanneer u deze interventies kunt inzetten bij het ondersteunen van mensen met autisme en verslavingsproblematiek.

Online-workshop

Deze workshop wordt op donderdag 8 februari 2024 online gegeven.

Deelnemers ontvangen van tevoren inloggegevens om deel te nemen.

Sprekers

Marc Bosma

Marc Bosma werkt als gz-psycholoog bij Novadic-Kentron Verslavingszorg op de afdeling High Care Dubbele Diagnose in Vught. Daarnaast is hij senior beleidsmedewerker voor Mental Health Caribbean.

Johan van Zanten

Johan van Zanten is gz-psycholoog en Regiebehandelaar bij Novadic-Kentron Verslavingszorg voor het FACT Regio Eindhoven.

Marc Bosma en Johan van Zanten behandelen (jong)volwassenen met ASS en verslavingsproblematiek. Daarnaast zijn zij Programmaleider Autisme & Verslaving en auteurs van het boek GRIP: Aan de slag met verslaving en stress bij autisme. Het is het eerste werkboek dat specifiek ingaat op hulp bij verslaving en stress voor mensen met autisme. In het boek wordt de focus gelegd op het begrijpen van de leefwereld van mensen met autisme en wordt uitgelegd hoe stress bij deze doelgroep vaker leidt tot verslavend gedrag. Het biedt de lezer handvatten om met steun van een hulpverlener of naaste weer meer grip te krijgen op de verslavingsproblematiek.

Accreditatie

Doelgroep

(GZ-)psychologen, orthopedagogen, (psycho)therapeuten, eerstelijnspsychologen, spv’ers, coaches en andere hulpverleners die in hun werk in aanraking komen met (jong)volwassenen met autisme en verslavingsproblematiek.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor klinisch (neuro)psychologen.

Accreditatie

Accreditatie bij de FGzPt is in aanvraag.

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij bovenstaand register hebben we uw registratienummer nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer doorgeven. Het is belangrijk dat u een (correct) registratienummer doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en de betreffende bijeenkomst naar info@11congressen.nl.

Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid verplicht.

Deelname

Online-deelname

Deelname aan de online-masterclass kost € 145,-. Deelnemers ontvangen de inloggegevens een paar dagen van tevoren per email.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

20% korting

Bij inschrijving ontvangt u een kortingscode waarmee u het boek GRIP van Marc Bosma en Johan van Zanten  – of een van de andere Hogrefe-boeken – met 20% korting kunt bestellen.

Verzending is gratis.

U kunt het boek bij Hogrefe Uitgevers zelf bestellen. Meer informatie over hoe u kunt bestellen, ontvangt u bij inschrijving.

Klik op het omslag voor meer informatie over het boek.

Annuleren

Annuleren is mogelijk tot 4 weken voor de workshop. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan wel € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten.

Korter dan 4 weken voor de workshop is het helaas niet meer mogelijk om te annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie wordt gemeld.