Autisme bij meisjes en vrouwen

Autisme komt minder vaak voor bij vrouwen dan bij mannen. Tegelijkertijd lijkt het ook minder vaak herkend te worden. Dit komt onder andere doordat autisme bij meisjes en vrouwen er – op het eerste gezicht – anders uit kan zien. Maar ook omdat veel vrouwen met autisme er alles aan doen om ‘normaal’ gevonden te worden. Ze proberen hun moeilijkheden en problemen zoveel mogelijk te verbergen.

Hoewel meisjes en vrouwen vaak zeer succesvol kunnen zijn in het camoufleren van autistische kenmerken, kan dit een hoge tol eisen. Geregeld krijgen ze hierdoor bijkomende lichamelijke en psychische klachten, zoals angst, depressie en burn-out. Behandeling van deze klachten helpt maar tijdelijk, onvoldoende of zelfs averechts, omdat er geen rekening wordt gehouden met het onderliggende autisme. 

Het is daarom van groot belang dat er meer aandacht komt voor hoe autisme er bij vrouwen uitziet, zodat dit beter herkend wordt en passende behandeling ingezet kan worden.

In deze online-workshop staat Els Blijd-Hoogewys stil bij de kenmerken van autistische meisjes en vrouwen, waar zij tegenaan kunnen lopen en hoe hierop in de behandeling kan worden ingespeeld.

Programma

13.15

Inlog en inloop

13.30

Interactieve online-workshop

16.30

Einde

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop:

 • heeft u meer zicht op hoe autisme zich uit bij meisjes en vrouwen
 • heeft u kennis genomen van de gevolgen van camoufleren
 • weet u wat voor behandelthema’s van belang zijn bij autistische vrouwen
 • weet u hoe u deze bespreekbaar kunt maken en in kunt zetten.

Online-workshop

Deze workshop wordt op donderdag 8 december 2022 online gegeven.

Deelnemers ontvangen van tevoren inloggegevens om deel te nemen.

De workshop is volgeboekt. Stuur een email voor informatie over de wachtlijst.

Spreker

dr. Els Blijd-Hoogewys

Els Blijd-Hoogewys is klinisch psycholoog en psychotherapeut (cognitief gedragstherapeut VGCt en groepspsychotherapeut NVGP). Ze is als manager behandelzaken van de specialistische teams verbonden aan INTER-PSY te Groningen. Els is voorzitter van de Female Autism Network of the Netherlands (FANN) en van CASS18+.

Accreditatie

Doelgroep

(Klinisch) psychologen, orthopedagogen, psychiaters, (psycho)therapeuten, eerstelijnspsychologen, spv’ers, coaches en andere hulpverleners die in hun werk in aanraking komen met meisjes en vrouwen met een autismespectrumstoornis.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP) en orthopedagogen (NVO) en klinisch (neuro)psychologen (FGzPt). Jeugdprofessionals kunnen vanwege de accreditatie bij NVO/NIP hun deelname ook opvoeren bij de SKJ.

Klik hier om het toegekende aantal punten te zien.

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Toegekende accreditatie
 • De FGzPt heeft de workshop met 3 punten geaccrediteerd.
 • NIP K&J en NVO OG hebben de workshop als volgt geaccrediteerd:
  > herregistratie: 3 punten
  > opleiding – behandeling: 1 punten
  > opleiding – diagnostiek: 0,5 punt 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij bovenstaand register hebben we uw registratienummer nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer doorgeven. Het is belangrijk dat u een (correct) registratienummer doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en de betreffende bijeenkomst naar info@11congressen.nl.

Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid verplicht.

Deelname

Online-deelname

Deelname aan de online-masterclass kost € 135,-.

Deelnemers ontvangen de inloggegevens een paar dagen van tevoren per email.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

20% korting

Bij inschrijving ontvangt u een kortingscode waarmee u de boeken Lifehacks voor meiden met autisme en Meisjes en vrouwen met autisme met 20% korting kunt bestellen.

Verzending is gratis.

U kunt de boeken bij de uitgevers zelf bestellen. Meer informatie over hoe u kunt bestellen, ontvangt u bij inschrijving.

Klik op het omslag voor meer informatie over het boek.

Annuleren

Annuleren is mogelijk tot 10 november 2022. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan wel € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten.

Vanaf 10 november 2022 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie wordt gemeld.