Pubers met autisme

De puberteit is een uitdagende periode voor jongeren met autisme. Er treden veel lichamelijke, cognitieve en sociale veranderingen op die vaak gepaard gaan met intense emoties en ontregeld gedrag. Ook worden de contacten met leeftijdsgenoten, ouders en leerkrachten vaak ingewikkelder.

Dat geldt natuurlijk voor veel jongeren, maar helemaal voor jongeren met autisme. Om die reden hebben veel pubers met autisme én hun ouders behoefte aan ondersteuning bij de zogenaamde ‘ontwikkeltaken’, zoals de overgang naar voortgezet onderwijs en het ontwikkelen van een identiteit en betekenisvolle relaties.

Op donderdag 28 september 2023 geeft Kirstin Greaves-Lord een workshop over autisme in de puberteit. Zij gaat onder andere in op vragen als: welke uitdagingen in de ontwikkeling hebben pubers met autisme precies? Waardoor komt dat? Hoe kunnen we pubers met autisme helpen om beter met alle veranderingen om te gaan? Welke ondersteuning is er mogelijk bij verschillende ontwikkeltaken? Welke interventies zijn er? En wat heb je nodig om deze het beste toe te passen?

Deze onderwerpen worden aan de hand van wetenschap – onderzoek – én praktijk – casuïstiek – behandeld.

Programma

13.15

Inlog en inloop

13.30

Achtergrond: ontwikkelingen in de puberteit bij jongeren met autisme

Aan de slag: ondersteuning bij ontwikkeltaken van jongeren met autisme

16.45

Einde

Leerdoelen

Na het volgen van deze interactieve online-workshop:

  • weet u wat er bij jongeren met autisme anders kan gaan in de sociale, emotionele, cognitieve, gedragsmatige en seksuele ontwikkeling;
  • begrijpt u hoe problemen in de ontwikkeling bij jongeren met autisme kunnen ontstaan;
  • heeft u kennis van wetenschappelijk onderbouwde methoden waarmee jongeren met autisme én hun ouders kunnen worden ondersteund bij ontwikkeltaken;
  • weet u hoe een aantal technieken kan worden toegepast om o.a. de sociale cognitie en identiteitsontwikkeling te bevorderen bij jongeren met autisme;
  • en bent u in staat om behandeldoelen te verhelderen en te prioriteren in goede afstemming met alle betrokkenen.

Online-workshop

Deze workshop wordt op donderdag 28 september 2023 online gegeven.

Deelnemers ontvangen van tevoren inloggegevens om deel te nemen.

Spreker

dr. Kirstin Greaves-Lord

Kirstin Greaves-Lord is klinisch onderzoeker en neurolinguïst. Zij is universitair docent binnen de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en senior onderzoeker bij de TOP GGZ afdeling Jonx Autisme. Tevens is zij programmaleider van de Academische Werkplaats Autisme en van Levensloop Leerlijnen

Accreditatie

Doelgroep

Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, (psycho)therapeuten, psychiaters, eerstelijnspsychologen, intern begeleiders, spv’ers, onderwijsbegeleidingsdiensten, coaches en andere hulpverleners die in hun werk in aanraking komen met jongeren met kenmerken van autisme en bijkomende psychische problemen.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP) en orthopedagogen (NVO). Jeugdprofessionals kunnen vanwege de accreditatie bij NVO/NIP hun deelname ook opvoeren bij de SKJ.

Accreditatie

NIP K&J en NVO OG hebben de workshop als volgt geaccrediteerd:

  • herregistratie: 3 punten
  • opleiding – diagnostiek: 0,5 punt
  • opleiding – behandeling: 1 punt

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij bovenstaand register hebben we uw registratienummer nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer doorgeven. Het is belangrijk dat u een (correct) registratienummer doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en de betreffende bijeenkomst naar info@11congressen.nl.

Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid verplicht.

Deelname

Online-deelname

Deelname aan de online-masterclass kost € 139,-. Deelnemers ontvangen de inloggegevens een paar dagen van tevoren per email.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

20% korting

Bij inschrijving ontvangt u een kortingscode waarmee u PEERS – Sociale vaardigheidstraining voor jongeren met ASS met 20% korting kunt bestellen.

Verzending is gratis.

U kunt het boek bij Hogrefe Uitgevers zelf bestellen. Meer informatie over hoe u kunt bestellen, ontvangt u bij inschrijving.

Klik op het omslag voor meer informatie over het boek.

Annuleren

Annuleren is mogelijk tot 4 weken voor de workshop. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan wel € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten.

Korter dan 4 weken voor de workshop is het helaas niet meer mogelijk om te annuleren en is het gehele inschrijfbedrag verschuldigd. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie wordt gemeld.