Autisme bij (jonge) meisjes

Autisme kent veel verschillende uitingsvormen. Met name de ‘op het oog’ subtielere ASS-kenmerken worden vaak minder makkelijk herkend door ouders, leerkrachten, maar ook door hulpverleners. Dit speelt in het bijzonder bij (jonge) meisjes met autisme: ASS wordt bij hen regelmatig niet herkend en er wordt een andere verklaring voor het gedrag gezocht.

Meisjes met autisme laten bovendien soms een groot verschil in gedrag zien tussen verschillende omgevingen, wat het herkennen van ASS extra bemoeilijkt. Het niet herkennen en het vervolgens niet bieden van passende begeleiding en behandeling geeft risico op bijkomende problemen en het vastlopen in de ontwikkeling.

Door op jonge leeftijd deze risico’s te signaleren en systeemgericht te werken, kunnen problemen op latere leeftijd mogelijk voorkomen of verminderd worden.

In deze workshop staat Marrit Buruma stil bij de kenmerken van ASS die zichtbaar zijn bij (jonge) meisjes. De nadruk zal daarbij liggen op meisjes van 2-12 jaar, met uitloop naar de adolescentie (tot 18 jaar). Ook wordt ingegaan op passende begeleiding en behandeling en het betrekken van de omgeving. Het geheel wordt ondersteund door middel van videobeelden.

Programma

13.15

Inlog en inloop

13.30

Interactieve online-workshop

16.30

Einde

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop:

  • heeft u meer zicht op hoe ASS zich uit bij (jonge) meisjes en kunt u eventuele kenmerken herkennen
  • heeft u kennis van het beloop van ASS bij meisjes
  • heeft u kennis van thema’s die bij deze meisjes spelen in diagnostiek en behandeling
  • weet u hoe u eventuele vermoedens van ASS bespreekbaar kunt maken met ouders
  • weet u welke aandachtspunten er zijn in behandeling en begeleiding.

Online-workshop

Deze workshop wordt op dinsdag 23 mei 2023 online gegeven.

Deelnemers ontvangen van tevoren inloggegevens om deel te nemen.

Spreker

drs. Marrit Buruma

Marrit Buruma is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog / orthopedagoog bij INTER-PSY te Groningen. Ze is daarnaast lid van de Female Autism Network of the Netherlands (FANN) en van het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK).

Accreditatie

Doelgroep

Kinder- en jeugdpsychologen, (ortho)pedagogen, klinisch psychologen, therapeuten, psychiaters, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsbegeleidingsdiensten en iedereen die te maken heeft  met (jonge) meisjes met een autismespectrumstoornis.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP) en orthopedagogen (NVO). Jeugdprofessionals kunnen vanwege de accreditatie bij NVO/NIP hun deelname ook opvoeren bij de SKJ.

Klik hier om het toegekende aantal punten te zien.

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Toegekende accreditatie

NIP K&J en NVO OG hebben de workshop als volgt geaccrediteerd:
> herregistratie: 3 punten
> opleiding – overige taken: 0,5 punt
> opleiding – behandeling: 1 punt

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij bovenstaand register hebben we uw registratienummer nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer doorgeven. Het is belangrijk dat u een (correct) registratienummer doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en de betreffende bijeenkomst naar info@11congressen.nl.

Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid verplicht.

Deelname

Online-deelname

Deelname aan de online-masterclass kost € 135,-. Deelnemers ontvangen de inloggegevens een paar dagen van tevoren per email.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

20% korting

Bij inschrijving ontvangt u een kortingscode waarmee u de boeken Lifehacks voor meiden met autisme en Meisjes en vrouwen met autisme met 20% korting kunt bestellen.

Verzending is gratis.

U kunt de boeken bij de uitgevers zelf bestellen. Meer informatie over hoe u kunt bestellen, ontvangt u bij inschrijving.

Klik op het omslag voor meer informatie over het boek.

Annuleren

Annuleren is mogelijk tot en met 25 april 2023. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan wel € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten.

Vanaf 25 april 2023 kunt u helaas niet meer annuleren en bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie wordt gemeld.