Aan de slag met Verbindend gezag

In onze huidige maatschappij werkt de oude autoriteit niet meer. Hoe geef je grenzen, regels en structuur aan op een manier die bij de jeugd van vandaag past? Hoe blijf je tegelijkertijd in contact met kinderen en jongeren. 

In deze workshop van Ilse van den Heuvel leert u hoe de verschillende interventies uit Verbindend gezag, Geweldloos verzet en Waakzame zorg in de praktijk kunnen worden ingezet.

Voor deze online-workshop wordt reeds enige bekendheid met het werk van Haim Omer verondersteld. Dat kan deelname aan de eerdere workshop zijn, maar u mag natuurlijk ook op een andere manier reeds kennis hebben genomen met het werk van Haim Omer.

Zie meer informatie hierover onder het kopje Deelname.

Programma

13.15

Inlog en ‘inloop’

13.30

Interactieve online-workshop

16.30

Einde

Leerdoelen

Na het volgen van deze workshop:

  • Weet u wat het verschil is tussen Oude en Nieuwe autoriteit en wat dat vraagt dat van opvoeders/leerkrachten.
  • Weet u hoe u interventies van Verbindend gezag en Geweldloos Verzet impactvol kunt inzetten. En hoe u met de juiste taal en houding een anker voor uw/het kind kunt zijn.
  • Hoe u interventies als ‘Herstel & Oplossingsverzoek’ in de verschillende fases van Waakzame Zorg kunt toepassen. En hoe u gebruikmaakt van de ‘Kracht van de stilte’.
  • Hoe u het netwerk (meer) kunt betrekken vanuit Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet.

Online-workshop

Deze workshop wordt op donderdag 19 september 2024 online gegeven.

Deelnemers ontvangen van tevoren inloggegevens om deel te nemen.

Spreker

Ilse van den Heuvel

Ilse werkte meer dan 20 jaar in de gespecialiseerde jeugdzorg, als gezinshulpverlener, manager, intervisor en trainer. In 2013 kwam ze in contact met de methode van Haim Omer en bracht deze training binnen de gespecialiseerde jeugdzorg in West-Brabant. Sinds 2018 biedt ze trainingen aan professionals in het onderwijs en de GGZ.

Accreditatie

Doelgroep

(GZ)-psychologen, orthopedagogen, (psycho)therapeuten, eerstelijnspsychologen, spv’ers, coaches en andere hulpverleners die in hun werk in aanraking komen met jongeren met een gedragsproblemen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor kinder- en jeugdpsychologen (NIP) en orthopedagogen (NVO). Jeugdprofessionals kunnen vanwege de accreditatie bij NVO/NIP hun deelname ook opvoeren bij de SKJ.

Accreditatie

NIP K&J en NVO OG hebben de workshop als volgt geaccrediteerd:

  • herregistratie: 3 punten
  • opleiding – behandeling: 1,5 punt

Bij voldoende belangstelling kan er eventueel ook accreditatie aangevraagd worden bij andere registers. Heeft u hier belangstelling voor? Stuur dan een email naar info@11congressen.nl.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij bovenstaand register hebben we uw registratienummer nodig. Bij inschrijving kunt u uw registratienummer doorgeven. Het is belangrijk dat u een (correct) registratienummer doorgeeft, anders kunnen we uw aanwezigheid helaas niet doorgeven of opvoeren. Mocht u het onverhoopt vergeten bij inschrijving, mail dan naderhand uw naam, adres, registratienummer en de betreffende bijeenkomst naar info@11congressen.nl.

Voor het verkrijgen van accreditatiepunten is aanwezigheid verplicht.

Deelname

Opfrissen voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat ze van tevoren het artikel Het ‘verbindend gezag’ van de systeemtherapeut-ouderbegeleider hebben gelezen en de podcast Oude autoriteit versus Nieuwe autoriteit hebben beluisterd.

Klik op het artikel en de podcast om ze openen.

Online-deelname

Deelname aan de online-masterclass kost € 145,-.

11 congressen is CRKBO geregistreerd, dus de deelnamegelden zijn vrij van BTW.

20% korting

Bij inschrijving ontvangt u een kortingscode waarmee u een van de Hogrefe-boeken van Haim Omer – of een ander Hogrefe-boek – met 20% korting kunt bestellen.

Verzending is gratis.

U kunt het boek bij Hogrefe Uitgevers zelf bestellen. Meer informatie over hoe u kunt bestellen, ontvangt u bij inschrijving.

Klik op de omslagen om naar de website van Hogrefe te gaan.

Annuleren

Annuleren is mogelijk tot 4 weken voor de workshop. Dit dient schriftelijk (per email) te gebeuren. Er worden dan wel € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als u de deelnamegelden al heeft voldaan, vindt restitutie plaats onder aftrek van deze administratiekosten.

Korter dan 4 weken voor de workshop is het helaas niet meer mogelijk om te annuleren en is het gehele inschrijfbedrag verschuldigd. Zie voor meer informatie de deelnamevoorwaarden.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie wordt gemeld.