Informatieve congressen voor professionals in de psychologie

Vroegsignalering

Uit onderzoek blijkt dat het zo vroeg mogelijk onderkennen van ontwikkelingsachterstanden een positief effect heeft op het verloop van stoornissen. Door tijdig bij te sturen in gedrag, ontwikkeling en leren, kan schooluitval en ernstige psychische problematiek worden voorkomen.

FYSIEK OF ONLINE-CONGRES
Donderdag 15 juni 2023

Zelfregulatie

Goede zelfregulatie is van cruciaal belang voor een gezonde sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Problemen met zelfregulatie spelen een rol bij ADHD, ASS, gedrags- en leerproblemen. Wat kunnen we doen voor kinderen met zwakke zelfregulatie-vaardigheden?

ONLINE-CONGRES
Presentaties beschikbaar vanaf 4 april 2023

Stoornissen bij meisjes

Stoornissen als ADHD, autisme en gedragsproblemen komen vaker voor bij meisjes dan gedacht. Toch worden ze bij hen vaak niet goed herkend, vooral omdat ze bij meisjes anders tot uiting komen. Hoe herkennen we stoornissen bij meisjes en wat kunnen we voor hen doen?

ONLINE-CONGRES
Volg waar en wanneer u wilt

Autisme bij meisjes

Autisme wordt bij (jonge) meisjes vaak niet herkend. Mede omdat meisjes met autisme soms grote verschillen in gedrag laten zien in verschillende omgevingen. In deze workshop ligt de nadruk op meisjes van 2-12 jaar, met uitloop naar de adolescentie (tot 18 jaar). Hoe herken je autisme en wat kun je doen?

ONLINE-WORKSHOP
Dinsdag 23 mei 2023

Verbindend gezag

Kinderen en jongeren grenzen aangeven en toch in contact blijven? Vandaag de dag lijkt dit lastiger dan ooit. Zeker als er sprake is van gedragsproblemen zoals schoolweigering, agressie of verslaving. In deze workshop leer je hoe Verbindend gezag en Geweldloos verzet van Haim Omer hierin kunnen helpen.

ONLINE-WORKSHOP
Dinsdag 20 juni 2023