Informatieve congressen voor professionals in de psychologie

Vroegsignalering

Uit onderzoek blijkt dat het zo vroeg mogelijk onderkennen van ontwikkelingsachterstanden een positief effect heeft op het verloop van stoornissen. Door tijdig bij te sturen in gedrag, ontwikkeling en leren, kan schooluitval en ernstige psychische problematiek worden voorkomen.

FYSIEK OF ONLINE-CONGRES
Donderdag 15 juni 2023

Zelfregulatie

Goede zelfregulatie is van cruciaal belang voor een gezonde sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Problemen met zelfregulatie spelen een rol bij ADHD, ASS, gedrags- en leerproblemen. Wat kunnen we doen voor kinderen met zwakke zelfregulatie-vaardigheden?

ONLINE-CONGRES
Volg waar en wanneer u wilt

Verbindend gezag

Kinderen en jongeren grenzen aangeven en toch in contact blijven? Vandaag de dag lijkt dit lastiger dan ooit. Zeker als er sprake is van gedragsproblemen zoals schoolweigering, agressie of verslaving. In deze workshop leer je hoe Verbindend gezag en Geweldloos verzet van Haim Omer hierin kunnen helpen.

ONLINE-WORKSHOP
Dinsdag 20 juni 2023

Autisme bij pubers

De puberteit is een uitdagende periode voor jongeren met autisme. Allerlei lichamelijke, cognitieve en sociale veranderingen gaan gepaard met intense emoties en ontregeld gedrag. Ook worden de contacten met ouders, leeftijdsgenoten en leerkrachten ingewikkelder. Hoe kunnen we pubers met ASS helpen om beter met alle veranderingen om te gaan?

ONLINE-WORKSHOP
Donderdag 28 september 2023

Emotieregulatie bij ASS

Veel jongeren met autisme hebben moeite met emotieregulatie. Ze worden vaak boos of raken gefrustreerd, waardoor ze agressief kunnen reageren of ruzie krijgen. Of ze trekken zich terug en vermijden juist contact. Hoe help je jongeren met autisme beter om te gaan met boosheid, onrecht en frustratie?

ONLINE-WORKSHOP
Donderdag 21 september 2023

Autisme en verslaving

Mensen met autisme hebben een verhoogde kans op verslavingsproblemen. Een reden hiervoor kan zijn dat zij vaak meer stress ervaren. Hoe help je (jong)volwassenen met autisme om meer grip te krijgen op hun gebruik en/of verslavingsgedrag én op de onderliggende stress?

ONLINE-WORKSHOP
Donderdag 5 oktober 2023