Informatieve congressen voor professionals in de psychologie

Zelfregulatie

Goede zelfregulatie is van cruciaal belang voor een gezonde sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Helaas loopt de mate waarin kinderen en jongeren hun gedrag, gedachten en emoties kunnen reguleren, sterk uiteen. Wat weten we en wat kunnen we doen voor kinderen en jongeren met zwakke zelfregulatie-vaardigheden?

FYSIEK OF ONLINE-CONGRES
Dinsdag 21 maart 2023

Stoornissen bij meisjes

Stoornissen als ADHD, autisme en gedragsproblemen komen vaker voor bij meisjes dan gedacht. Toch worden ze bij hen vaak niet goed herkend, vooral omdat ze bij meisjes anders tot uiting komen. Hoe herkennen we stoornissen bij meisjes en wat kunnen we voor hen doen?

ONLINE-CONGRES
Volg waar en wanneer u wilt

Bijzondere breinen

Elk kind is anders. En ook elk kinderbrein is anders. In de vierde editie van het congres Kinderen met bijzondere breinen 2022 gaan deskundige sprekers in op autisme bij jonge kinderen, impulscontrole en zelfregulatie bij pubers, emotieregulatie, gedragsproblemen, internaliserende problemen en leerproblemen.

ONLINE-CONGRES
Volg waar en wanneer u wilt

Emotieregulatie bij ASS

Veel jongeren met autisme hebben moeite met emotieregulatie. Ze worden vaak boos of raken gefrustreerd, waardoor ze agressief kunnen reageren of ruzie krijgen. Of ze trekken zich terug en vermijden juist contact. Hoe help je jongeren met autisme beter om te gaan met boosheid, onrecht en frustratie?

ONLINE-WORKSHOP
Donderdag 9 februari 2023

Autisme bij meisjes

Autisme wordt bij (jonge) meisjes vaak niet herkend. Mede omdat meisjes met autisme soms grote verschillen in gedrag laten zien in verschillende omgevingen. In deze workshop ligt de nadruk op meisjes van 2-12 jaar, met uitloop naar de adolescentie (tot 18 jaar). Hoe herken je autisme en wat kun je doen?

ONLINE-WORKSHOP
Donderdag 2 februari 2023

Autisme bij vrouwen

Autisme uit zich bij vrouwen vaak anders dan bij mannen. Hierdoor wordt het vaak minder goed herkend. Maar ook omdat vrouwen autistische kenmerken vaker camoufleren. Met alle bijkomende lichamelijke en psychische gevolgen. Hoe herken je autisme bij meiden en vrouwen en wat kun je voor hen doen?

ONLINE-WORKSHOP
Donderdag 23 maart 2023