Informatieve congressen voor professionals in de psychologie

Prikkelverwerking 2023

Goede prikkelverwerking is cruciaal voor een gezonde cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Helaas verloopt sensorische informatieverwerking niet bij alle kinderen en jongeren optimaal. Wat weten we over SI bij ADHD, autisme, gedragsproblemen of (L)VB?

ONLINE-CONGRES  | Volg waar en wanneer u wilt

Vroegsignalering 2023

Het zo vroeg mogelijk onderkennen van ontwikkelingsachterstanden heeft een positief effect op het verloop van stoornissen. Door met vroeginterventies tijdig bij te sturen in gedrag, ontwikkeling en leren, kan schooluitval en ernstige psychische problematiek worden voorkomen.

ONLINE-CONGRES | Volg waar en wanneer u wilt

Zelfregulatie 2023

Goede zelfregulatie is van cruciaal belang voor een gezonde sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Problemen met zelfregulatie spelen een rol bij ADHD, ASS, gedrags- en leerproblemen. Wat kunnen we doen voor kinderen met zwakke zelfregulatie-vaardigheden?

ONLINE-CONGRES | Volg waar en wanneer u wilt

Verbindend gezag

Vandaag de dag werkt de oude autoriteit niet meer. Hoe geef je grenzen, regels en structuur aan en blijf je tegelijkertijd in contact met kinderen en jongeren? In deze praktische workshop gaat u met verschillende interventies uit Verbindend gezag en Geweldloos verzet aan de slag.

ONLINE-WORKSHOP | 29 februari 2024

Autisme en verslaving

Mensen met autisme hebben meet kans op verslavingsproblemen. Een reden hiervoor kan zijn dat zij vaak meer stress ervaren. Hoe help je (jong)volwassenen met autisme om meer grip te krijgen op hun gebruik en/of verslavingsgedrag én op de onderliggende stress?

ONLINE-WORKSHOP | 8 februari 2024